top of page

ביקורים מופלאים ... נהר החיים

חברים יקרים ! הרי לכם סיפור שאותי מרגש באופן מיוחד , ולמעמיקים שביניכם תתגלה אולי, זווית נוספת על העומק של הפרויקט.

לפני שנתיים, חניכה מקסימה בשם יעל , ממכינה קדם צבאית בכפר הנשיא, השתתפה בפרויקט אימוץ ניצוליי השואה, ואימצה את רחל , מנצחת מראש פינה . רחל, היתה אשה קשה וסגורה לאורך שנות חייה, ולא הצליחה להתגבר על טראומת הכאב שזימנו לה החיים, ובמיוחד טראומת השואה. לא היה קל לשכנע אותה להסכים שנבקר אצלה. היתה בה מרירות, הסתגרות, ופסימיות שאין בה אור בקצה המנהרה. אך, הפלא ופלא ! נערה צעירה, מחוייבת מאד, עדינה ורגישה בשם יעל, הביאה אתה מטען עצום של חומר יקר : אהבה שמו. אהבה ללא תנאי. יעל לא התרשמה מהסגירות והאטימות שאפפו את רחל. יעל ראתה לב המשותקק לצאת ממעצר צרותו, וכך, בסבלנות אין קץ, שבוע שבוע, כולל שיחות טלפון, הצליחה אט אט להכנס , והלב נפתח , ורחל שיתפה פעולה ונתנה לידיה העדינות של יעל לעטוף את ליבה ברוך אין קץ. קשר מופלא זה, פתח צינורות רבים של כוח חיים חבוי - אך לא כבוי! אצל רחל כמו גם אצל יעל. השנה הסתיימה וחניכים חדשים הגיעו, וכאן התרחש הפלא המופלא: זריעת זרעים הנובטים ונהיים לפרחים. רחל כבר היתה מוכנה לקבל צעירים חדשים , הלב היה פתוח לרווחה , ולעולם לא הפסיק להיות פתוח. רחל מצפה לביקורים אלו כצמאה למים חיים, ומשתפת פעולה באופן מדהים ומופלא. וכך, לאחר שנתיים , לאחר מפעל האור של יעל והכשרת הקרקע, קבלה רחל את החניכים החדשים שנכנסו ישר לליבה (ראו בכתבה נפרדת). וזו גבירותי ורבותי, מהות הפרויקט: לזרוע זרעים של אור,להתעקש להמשיך להשקות ולדשן גם אם לא רואים את הפירות באופן מיידי. סיפורה של רחל הוא אחד מני רבים המתרחשים במהלך 12 שנות פעילות "לחיים".

ושוב יש להזכיר : מהות הפרויקט הוא לוודא שאף מנצח שואה לא ירגיש שהוא מסכן או חסר תקווה, אלא ההפך! הקשר מאפשר גילוי של כוחות חיים מחודשים, שמחת חיים שמקורם במפגש אלוהי אנושי , מלב אל לב, ושם באה למימוש תפארת רוח האדם. יש לזכור, שהרחבת הלב וגילוי כוחות אלו מתגלים גם אצל הצעירים. עמותת "לחיים" , שומרת על אופי החזון

ושוב אנו פונים ומבקשים מכל המבינים את מהות הפרויקט, ולאלו שעדיין לא תורמים , להצטרף ולתרום כדי שנוכל לאמץ מנצחים נוספים ולהרחיב את פעילותנו

אני חש זכות גדולה, לעבוד לצד אנשים נדירים , כל אחד על פי אופיו הייחודי, הפועלים בפרויקט זה לאורך כל השנים, בתקופה זו שהשגעון חוגג, השיח - אלים, בכל הוויית חיינו. אנו זקוקים לפרויקט זה, כדי לזרוע עוד ועוד זרעי אהבה ואור

אני מאמין באמונה שלימה, שזרעים אלו, יצמיחו יערות עד של עצים יפים מאד, של צמחיה ירוקה ומרעננת של פלגי מים חיים ונהרות נוהרים של נפש ורוח גדלים באהבת חינם ובמימוש המצווה : ואהבת לרעך - כמוך!

באהבה עצומה לעם ישראל, לארץ ישראל, ומעל הכל לאלוהי ישראל:

שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד!!!

דניאל

תיוגים:

רשימת מאמרים שפורסמו
bottom of page