top of page

עוטף עזה

את המנצחים המקסימים באזור עוטף עזה מבקרים חניכי המכינה הקדם צבאית יהונתן שהיא מכינה דתית משולבת. הסניף הוקם בפברואר 2017 ונמצא בתחילת דרכו ומפיץ שמחה גדולה גם למנצחי השואה וגם למתנדבים.

bottom of page