כמה סרטונים שלנו...

Shir and Dvora speak about joining Amutat Lechaim
01:32