top of page

עמק יזרעאל

באזרו עמק יזראעאל אנו מבקרים בתמרת וכן בכפר ברוך. בני הישיבה "מגדל העמק" והרב מאיר, ראש הישיבה,  מבקרים את המנצחים בעמק יזרעאל ועושים להם שמח.

bottom of page