top of page

פרדס חנה

את המנצחים בפרדס חנה מבקרים הרב שחר, רבקה, שירי ותלמידות ביה"ס נווה מיכאל. ישנם מנצחים רבים שמקבלים ביקורים לבבים ואוהבים מידי שבוע.

bottom of page